Tehnici moderne de radioterapie (IMRT, VMAT, brahiterapie 3D)

Evenimente medicale: 23 – 24 Septembrie 2016, Iasi